Atelier BOA

Ewa PoĹĽarska

Projektowanie

Pomo?emy dobra? projekt sukni, materia?y, kolory oraz spe?ni? wszelkiego rodzaju pomys?y klienta.

Szycie

Wykonamy sukni? wed?ug projektu klienta b?d? wspólnie opracowanego projektu.

Zdobienie

Wyko?czymy sukni? tak aby jej ko?cowy efekt by? zniewalaj?cy!

Kontakt 660 784 677

 
 
You are here: